Monday, November 13, 2006

Vipassana

Najpierw musisz tańczyć - abyś stracił twój ekwipunek. Najpierw musisz z głośniej radości krzyczeć i śpiewać, abyś stał się bardziej żywy. Musisz najpierw się wyszaleć, tak że wszystko, co stłumiłeś, zostanie wyrzucone na zewnątrz i twoje ciało zostanie odtrute i twoja dusza zostanie ze wszelkich ukrytych zranień uzdrowiona. Kiedy to się wydarzy, i w końcu możesz się śmiać i kochać, wtedy Vipassana.

Osho

Tłumaczenie: Ruben, Aachen 14 Nov 2006

No comments: