Thursday, August 10, 2006

Donald Tusk


Krótkie przypomnienie historii najnowszej.

No comments: