Monday, July 03, 2006

Will to power - Wola mocy

Wola mocy jest zdaniem Nietzschego podstawowym apektem natury ludzkiej. Ta moc niekoniecznie musi byc władzą nad innymi, lecz może zostać osiągnięta poprzez twórcze działanie: a więc wiąże sie z samowystarczalnością i pewnością siebie. Sfrustrowana wola tworzy pocieszające mity, przybierające postać niezdrowych systemów etycznych. Te systemy, propagujące takie "cnoty" jak życzliwość i skromność, są w rzeczywistości tylko sublimacją resentymentu i zazdrości.

3 comments:

pic said...

http://www.the-digital-picture.com/Reviews/Canon-EF-85mm-f-1.2-L-II-USM-Lens-Review.aspx

Anonymous said...

Hey what a great site keep up the work its excellent.
»

Anonymous said...

Hi! Just want to say what a nice site. Bye, see you soon.
»